ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนา SCB YEP DINNER TALK

25 สิงหาคม 2558

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB YEP) รุ่นที่ 18

18 มิถุนายน 2558

SCB YEP รุ่นที่ 18 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

15 พฤษภาคม 2558

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB YEP) รุ่นที่ 18

23 เมษายน 2558

SCB YEP รุ่นที่ 18 กับกิจกรรม Team Building ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน

23 เมษายน 2558

กิจกรรมสานสัมพันธ์ SCB YEP REUNION 2014

15 พฤศจิกายน 2557