ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB YEP) รุ่นที่ 17

30 ตุลาคม 2557

SCB YEP รุ่นที่ 17 กับกิจกรรม Team Building ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน

4 กันยายน 2557

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB YEP) รุ่นที่ 17

4 กันยายน 2557

SCB YEP รุ่นที่ 16 โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

7 พฤษภาคม 2557

SCB YEP รุ่นที่ 15 โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

21 ตุลาคม 2556

SCB YEP รุ่นที่ 14 โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

17 พฤษภาคม 2556