ภาพข่าวสารและกิจกรรม SCB IEP Reunion

24 กันยายน 2558

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก SCB IEP ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง พร้อมกิจกรรม และการแสดงจากสมาชิก SCB IEP ในแต่ละรุ่นด้วย