ใหม่...ไฮไลท์คอลัมน์ จุดประกาย และตารางจัดกิจกรรม

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ได้ที่นี่

ขอสินเชื่อง่าย
แค่ปลายนิ้ว

1-2-3

เพืยงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับ ไปหาท่าน

ตกลง

สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

สินเชื่อระยะยาวสูงสุด 3 เท่า

ผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ได้ถึง 3 ปี