สินเชื่อตามความต้องการ

สินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์

 • สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY
 • รู้ผลอนุมัติทันที
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อสำหรับพนักงานขับ GET

 • สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY
 • รู้ผลอนุมัติทันที
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

อยากผ่อนต่ำ ผ่อนนาน

 • ผ่อนต่ำ ผ่อนนาน 30 ปี

อยากขยายธุรกิจ/ มีเงินหมุนเวียน

 • ใช้สำหรับขยายธุรกิจเดิม หรือใช้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็ได้

อยากเริ่มต้นธุรกิจ

 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจ

อยาก Refinance

 • ให้วงเงินสูงถึง 3 เท่าของหลักประกัน

อยากได้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อชำระให้กับคู่ค้า

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

อยากกู้เพิ่ม (ลูกค้าเดิม)

 • ให้วงเงินสูงถึง 2 เท่าของหลักประกัน
 • ไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่ (กรณีหลักประกันเดิม และขอสินเชื่อมาไม่เกิน 2 ปี)

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

 • ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจ

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ