วงเงินเยอะ

สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

  • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 3 เท่าพร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
  • เลือก grace period นานสูงสุด 18 เดือน
  • ระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี
  • ได้วงเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เมื่อเดินบัญชีกับธนาคารมากขึ้น

สินเชื่อกล้าให้

  • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 2.5 เท่า โดยไม่ต้องใช้สถาบันค้ำประกันสินเชื่อ บสย.

สินเชื่อวงเงิน 5 เท่า

  • สินเชื่อวงเงินสูง 5 เท่า ที่ดินเปล่าก็ค้ำได้
  • ระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี
  • กรณีนำหลักประกันที่เป็น Core asset เช่น สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย มาเป็นหลักประกันเพิ่มเติม จะได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ