ประกัน

ประกันสินเชื่อธุรกิจ

(จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง)

 • ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองคงที่สูงสุด 200% ตลอดอายุสัญญา และสามารถผ่อนชำระรวมกับวงเงินสินเชื่อได้
 • ธุรกิจยังอยู่และช่วยปลดภาระหนี้สินให้ครอบครัวผู้กู้ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดกับผู้กู้
 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงคงที่ตลอดอายุสัญญา 100% ของทุนประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 100% ของทุนประกันภัย
 • ส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้สิน สามารถเป็นทุนในการดำเนินกิจการให้ครอบครัวหรือเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน

ประกันสินเชื่อคืนเงิน

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี* หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  - กรณีเสียชีวิตทุกกรณี* หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับ 150% ของทุนประกันภัย คงที่ตลอดสัญญาทำให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจและไม่ต้องกังวล
  - ส่วนที่เหลือจากภาระสินเชื่อซึ่งเงินส่วนนี้สามารถเป็นทุนในการดำเนินกิจการให้ครอบครัวหรือเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน
 • กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญามีเงินคืน 10% ของเบี้ยประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาหลัก (ในส่วนของความคุ้มครองชีวิต) ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  *ยกเว้นฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ประกันสินเชื่อธุรกิจ

(จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่)

 • ชำระเบี้ยประกันรายปี ให้ความคุ้มครองคงที่สูงสุด 200% ตลอดอายุสัญญา และสามารถผ่อนชำระรวมกับวงเงินสินเชื่อได้
 • ธุรกิจยังอยู่และช่วยปลดภาระหนี้สินให้ครอบครัวผู้กู้ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดกับผู้กู้
 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงคงที่ตลอดอายุสัญญา 100% ของทุนประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 100% ของทุนประกันภัย ส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้สิน สามารถเป็นทุนในการดำเนินกิจการให้ครอบครัวหรือเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

(ชำระเบี้ยรายปี)

 • ชำระเบี้ยประกันรายปี ให้ความคุ้มครองคงที่สูงสุด 200% ตลอดอายุสัญญา และสามารถผ่อนชำระรวมกับวงเงินสินเชื่อได้
 • ธุรกิจยังอยู่และช่วยปลดภาระหนี้สินให้ครอบครัวผู้กู้ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดกับผู้กู้
 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงคงที่ตลอดอายุสัญญา 100% ของทุนประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 100% ของทุนประกันภัย ส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้สินสามารถเป็นทุนในการดำเนินกิจการให้ครอบครัวหรือเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ