หนังสือค้ำประกัน

สินเชื่อบัญชีเดียว SME Single Account Plus

วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท

 • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีเดียวในการประกอบธุรกิจ
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

 • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 3 เท่าพร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
 • เลือก grace period นานสูงสุด 18 เดือน
 • ระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี
 • ได้วงเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เมื่อเดินบัญชีกับธนาคารมากขึ้น

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ

 • วงเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้าผู้รับเหมางานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น วงเงิน O/D และวงเงิน P/N (Pre และ Post Finance) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Bid, Performance, Advance และ Retention) เป็นต้น
 • หลักประกันและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันต่ำ
 • มีการคิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1 เดือน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอกชน

 • สินเชื่อเพื่อสนับสนุนลูกค้าผู้รับเหมางานจากภาคเอกชน เช่น วงเงิน O/D และวงเงิน P/N (Pre และ Post Finance) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Bid, Performance, Advance และ Retention) เป็นต้น
 • หลักประกันและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันต่ำ
 • มีการคิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1 เดือน

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG

 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG (OD, LG)
 • วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุด 20 ล้านบาท ส่วนต่อมากำหนดสัดส่วนหลักประกันต่ำ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมราคาพิเศษ
 • การดำเนินการผ่านระบบ SCB ePP สามารถตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้าได้แบบ Real Time

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ