หนังสือค้ำประกัน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ

  • วงเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้าผู้รับเหมางานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น วงเงิน O/D และวงเงิน P/N (Pre และ Post Finance) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Bid, Performance, Advance และ Retention) เป็นต้น
  • หลักประกันและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันต่ำ
  • มีการคิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1 เดือน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอกชน

  • สินเชื่อเพื่อสนับสนุนลูกค้าผู้รับเหมางานจากภาคเอกชน เช่น วงเงิน O/D และวงเงิน P/N (Pre และ Post Finance) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Bid, Performance, Advance และ Retention) เป็นต้น
  • หลักประกันและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันต่ำ
  • มีการคิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1 เดือน

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG

  • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG (OD, LG)
  • วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุด 20 ล้านบาท ส่วนต่อมากำหนดสัดส่วนหลักประกันต่ำ
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมราคาพิเศษ
  • การดำเนินการผ่านระบบ SCB ePP สามารถตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้าได้แบบ Real Time

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ