หนังสือค้ำประกัน

สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

 • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 3 เท่าพร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
 • เลือก grace period นานสูงสุด 18 เดือน
 • ระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี
 • ได้วงเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เมื่อเดินบัญชีกับธนาคารมากขึ้น

สินเชื่อผ่อนนาน 30 ปี

วงเงิน 1.5 เท่า

 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของมูลค่าประเมินหลักประกัน

สินเชื่อกล้าให้

 • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 2.5 เท่า โดยไม่ต้องใช้สถาบันค้ำประกันสินเชื่อ บสย.

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ

Industry Solution ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ

 • วงเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้าผู้รับเหมางานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น วงเงิน O/D และวงเงิน P/N (Pre และ Post Finance) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Bid, Performance, Advance และ Retention) เป็นต้น
 • หลักประกันและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันต่ำ
 • มีการคิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1 เดือน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอกชน

Industry Solution ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอกชน

 • สินเชื่อเพื่อสนับสนุนลูกค้าผู้รับเหมางานจากภาคเอกชน เช่น วงเงิน O/D และวงเงิน P/N (Pre และ Post Finance) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Bid, Performance, Advance และ Retention) เป็นต้น
 • หลักประกันและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันต่ำ
 • มีการคิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1 เดือน

ธุรกิจเคมีภัณฑ์

Industry Solution ธุรกิจเคมีภัณฑ์

 • สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงไม่จำกัดจำนวนเท่าของหลักประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7-10 ปี
  • วงเงินสินเชื่อแบบบครบวงจร (สินเชื่อหมุนเวียนทุกประเภท เช่น O/D, P/N, Trade finance, Term Loan, L/G ทุกประเภท)
  • วงเงินสินเชื่อด้านต่างประเทศ (Trade Finance) สูงสุด 50 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • บริการแพคเกจบริหารเงินในการทำธุรกรรมการเงิน สำหรับลูกค้า SME ทั้งรับ จ่าย ฝาก หรือถอนโอน ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • บริการเสริม Trade & FX news ผ่าน SMS และ e-mail
  • บริการอัพเดทข่าวสารอัตราแลกเปลี่ยน (FX News) จากห้องค่าเงินผ่าน SMS
  • อัพเดทข้อมูลภาวะเศษฐกิจ (Economic Outlook) ผ่าน e-mail
 • บริการความคุ้มครองการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งเรือ/ เครื่องบิน ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษ

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG

 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG (OD, LG)
 • วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุด 20 ล้านบาท ส่วนต่อมากำหนดสัดส่วนหลักประกันต่ำ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมราคาพิเศษ
 • การดำเนินการผ่านระบบ SCB ePP สามารถตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้าได้แบบ Real Time

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ