สินเชื่อระยะยาว

สินเชื่อก้าวไกล

SME Total Solution 2

  • วงเงินสินเชื่อสูงไม่จำกัดจำนวนเท่าของหลักประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 500 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี
  • วงเงินสินเชื่อแบบครบวงจร (สินเชื่อหมุนเวียนทุกประเภท เช่น O/D, P/N, Trade finance, Term Loan, L/G ทุกประเภท)

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ