สินเชื่อระยะยาว

สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

 • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 3 เท่าพร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
 • เลือก grace period นานสูงสุด 18 เดือน
 • ระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี
 • ได้วงเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เมื่อเดินบัญชีกับธนาคารมากขึ้น

สินเชื่อผ่อนนาน 30 ปี

วงเงิน 1.5 เท่า

 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของมูลค่าประเมินหลักประกัน

สินเชื่อกล้าให้

 • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 2.5 เท่า โดยไม่ต้องใช้สถาบันค้ำประกันสินเชื่อ บสย.

สินเชื่อก้าวไกล

SME Total Solution 2

 • วงเงินสินเชื่อสูงไม่จำกัดจำนวนเท่าของหลักประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7-10 ปี
 • วงเงินสินเชื่อแบบบครบวงจร (สินเชื่อหมุนเวียนทุกประเภท เช่น O/D, P/N, Trade finance, Term Loan, L/G ทุกประเภท)
 • เงื่อนไขพิเศษ MOB Campaign: ลดอัตราดอกเบี้ย O/D 0.25% ทันที 6 เดือนแรก เพียงแค่มาเดินบัญชีกับธนาคารตามเกณฑ์

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

 • วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ (Start Up)
  • ผู้กู้บุคคลธรรมดา สูงสุด 1 ล้านบาท
  • ผู้กู้นิติบุคคล สูงสุด 5 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม
  • ผู้กู้บุคคลธรรมดา สูงสุด 1 ล้านบาท
  • ผู้กู้นิติบุคคล สูงสุด 20 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ