ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรง

แก่ Supplier

  • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงไปยังคู่ค้าตามที่ระบุไว้กับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการจะใช้เป็น O/D หรือ P/N และสามารถเลือกช่องทางการจ่ายชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในส่วนแรกสูงสุด 10ลบ. สัดส่วนหลักประกันส่วนต่อมา 1.5 เท่าของมูลค่าหลักประกัน

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ