ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรง

แก่ Supplier

  • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงไปยังคู่ค้าตามที่ระบุไว้กับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการจะใช้เป็น สินเชื่อเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) หรือสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) โดยสามารถเลือกช่องทางการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน* (กรณีเกิน 10 ล้านบาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ