สินเชื่อหมุนเวียน

สินเชื่อบัญชีเดียว SME Single Account Plus

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในธุรกิจ ให้คุณหมดห่วงเรื่อง cash flow

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG

 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG (OD, LG)
 • วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุด 20 ล้านบาท ส่วนต่อมากำหนดสัดส่วนหลักประกันต่ำ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมราคาพิเศษ
 • การดำเนินการผ่านระบบ SCB ePP สามารถตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้าได้แบบ Real Time

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรง

แก่ Supplier

 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงไปยังคู่ค้าตามที่ระบุไว้กับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการจะใช้เป็น สินเชื่อเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) หรือสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) โดยสามารถเลือกช่องทางการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน* (กรณีเกิน 10 ล้านบาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • *เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอกชน

 • สินเชื่อเพื่อสนับสนุนลูกค้าผู้รับเหมางานจากภาคเอกชน เช่น วงเงิน O/D และวงเงิน P/N (Pre และ Post Finance) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Bid, Performance, Advance และ Retention) เป็นต้น
 • หลักประกันและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันต่ำ
 • มีการคิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1 เดือน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ

 • วงเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้าผู้รับเหมางานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น วงเงิน O/D และวงเงิน P/N (Pre และ Post Finance) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Bid, Performance, Advance และ Retention) เป็นต้น
 • หลักประกันและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันต่ำ
 • มีการคิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1 เดือน

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ