สินเชื่อหมุนเวียน

สินเชื่อบัญชีเดียว SME Single Account Plus

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในธุรกิจ ให้คุณหมดห่วงเรื่อง cash flow

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรงแก่ Supplier

  • สินเชื่อหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
  • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  • วงเงิน 10 ล้านบาทแรก ไม่ต้องมีหลักประกัน วงเงินที่เกินกว่านั้นมีหลักประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารตกลงกับผู้สมัครใช้ผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ