สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ

สินเชื่อการค้าต่างประเทศโตไว

SCB SME Trade

  • วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกทุกประเภท (Trade Finance)
  • วงเงินหลักสูงสุด 50 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน* (กรณีเกิน 50 ล้านบาท ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  • พิเศษดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมด้านต่างประเทศ*
  • ค่าธรรมเนียมพิเศษในการโอนเงินและการเปิด L/C
  • ให้ความยืดหยุ่นด้านอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกได้ทั้งเงินบาท หรือเงินตราต่างประเทศ
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ