สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

SME Clean Forward Contract

 • วงเงินสินเชื่อ Forward Contract ไม่มีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน)
 • ลูกค้ายอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า 10ลบ. (MB) สูงสุด 10ลบ./ ลูกค้ายอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า 10ลบ. (SB) สูงสุด 3.5ลบ.
 • ระยะเวลาจอง Forward contract ไม่เกิน 180 วัน

สินเชื่อการค้าต่างประเทศ

สำหรับลูกค้าขนาดย่อม

 • วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ (International Trade)
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือใช้หลักประกันต่ำ แต่ได้วงเงินสูง
 • เงินฝาก สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้
 • วงเงิน Forward Contract รวมสูงสุด 20 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอกชน

 • สินเชื่อเพื่อสนับสนุนลูกค้าผู้รับเหมางานจากภาคเอกชน เช่น วงเงิน O/D และวงเงิน P/N (Pre และ Post Finance) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Bid, Performance, Advance และ Retention) เป็นต้น
 • หลักประกันและค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันต่ำ
 • มีการคิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1 เดือน

สินเชื่อการค้าต่างประเทศโตไว

SCB SME Trade

 • วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกทุกประเภท (Trade Finance)
 • วงเงินหลักสูงสุด 50 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน* (กรณีเกิน 50 ล้านบาท ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • พิเศษดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมด้านต่างประเทศ*
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษในการโอนเงินและการเปิด L/C
 • ให้ความยืดหยุ่นด้านอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกได้ทั้งเงินบาท หรือเงินตราต่างประเทศ
 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ