สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยพิเศษ

โปรโมชั่นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ต่อปี (3 เดือนแรก)

สินเชื่อธุรกิจรีไฟแนนซ์ (ใช้หลักประกัน)

รีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อธุรกิจ วงเงินสูงสุด 300% ของหลักประกัน

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจนิติบุคคลบัญชีเดียว แบบไม่ใช้หลักประกัน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจ บสย. ค้ำประกัน 100%

ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินค้ำประกันสูงสุด 100%

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Startup บสย. ช่วยค้ำ

ต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจใหม่ (ใช้หลักประกัน)

อยากขยายธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท

สินเชื่อ My Business My Cash (ใช้หลักประกัน)

ธุรกิจคือเงิน นำหลักประกันปลอดภาระเปลี่ยนเป็นเงินทุนทำธุรกิจ เพิ่งเริ่มทำธุรกิจก็กู้ได้ วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจเติบโต (ใช้หลักประกัน)

ต้องการเงินทุนใช้ดำเนินธุรกิจ หรือ ธุรกิจใหม่ก็กู้ได้ วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

เปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นเงินหนุนธุรกิจคุณ

  • ​สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์
  • ไม่ใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
  • ใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
  • ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ