ลักษณะบริการ

 • บริการโอนเงินมูลค่าสูงเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีบัญชีต่างธนาคาร ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET - Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network) โดยผู้รับเงินได้รับเงินโอนตรงตามวันที่กำหนด และไม่จำกัดยอดเงินในการโอน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สามารถส่งคำสั่งโอนเงินล่วงหน้าผ่านระบบธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. ปลอดภัย ด้วยบริการ SCB Pre-registered Payment
 • บริการแจ้งเตือนผู้รับเงิน ผ่าน Fax, e-mail หรือ SMS

ประโยชน์

 • สะดวก - สามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดยอดเงินโอน ผู้รับเงินได้รับเงินได้ภายในวันเดียวกัน
 • คล่องตัว - ส่งรายการและรับผลผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ขอมูลครบถ้วน มีรายงานและข้อมูลรายการโอนเงินถูกต้อง
 • ครบถ้วน - ทั้งในรูปแบบ pdf, txt สะดวกในการกระทบยอดทางบัญชี
 • ปลอดภัย - จ่ายเงินให้กับผู้รับได้อย่างถูกต้อง และป้องกันการทุจริตภายใน ด้วยบริการเสริม SCB Pre-registered Payment
 • มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 
  • Firewall, SSL (Secure Socket Layer: 256-bit)    
  • กำหนดสิทธิในการทำรายการและอนุมัติรายการแบบ Dual Controls (Maker และ Signer)    
  • Token: เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องสร้างรหัสอัตโนมัติ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ