ลักษณะบริการ

  • บริการที่ธนาคารรับผิดชอบในการวางบิลและเก็บเช็คจากลูกค้าของบริษัท ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อนำเช็คฝากเข้าบัญชีบริษัทที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร พร้อมทั้งมีรายงานข้อมูลการวางบิลและเก็บเช็คทั้งหมดส่งให้ทันทีในวันทำการถัดไป (ประกอบด้วย รายงานรับเช็ค, รายงานปัญหารับเช็คไม่ได้, รายงานการวางบิล และกำหนดวันจ่ายเช็ค, รายงานปัญหาการวางบิลไม่ได้ และกำหนดนัดวางบิลรอบถัดไป) ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารบัญชีรายรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้ธนาคารลดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อเพราะสามารถควบคุมรายรับได้อีกทางหนึ่ง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ให้บริการตรงตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดด้วยบริการอย่างมืออาชีพ
  • ได้รับรายงานตรงตามเวลาทุกวันทำการ
  • เงินเข้าบัญชีทันทีที่ทราบผลการเรียกเก็บเงินหรือตามวันที่กำหนด
  • ข้อมูลครบ ทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฝากเงินสด/เช็คแต่ละรายการ
  • รวดเร็ว ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานผ่านระบบธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ประโยชน์

  • ลดภาระงาน Administration (การจัดเอกสาร, การจัดคน, และยานพาหนะ สำหรับไปปฏิบัติงาน)
  • ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท
  • รวดเร็วและสะดวกสบาย เงินเข้าบัญชีทันทีที่ทราบผลการเรียกเก็บหรือตามวันที่กำหนดไว้ และสามารถดาวน์โหลดผ่าน SCB Business Net ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • แสดงข้อมูลและสถานะการวางบิลและเช็คแต่ละรายการ ทำให้ง่ายต่อการ Reconcile ข้อมูล

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ