ลักษณะบริการ

  • บริการที่ธนาคารเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ เพื่อขยายช่องทางในการรับชำระของบริษัทออกไปอย่างไร้ขีดจำกัด โดยผ่านช่องทางรับชำระทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาธนาคาร และพันธมิตรของธนาคารที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของบริษัทสามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้อย่างสะดวกที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด และบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานการรับชำระผ่านระบบธนาคารออนไลน์ SCB Business Net แบบ Real Time ได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • หลากหลายรูปแบบของการให้บริการรับชำระ  ครอบคลุม ทุกความต้องการของทุกกลุ่มธุรกิจ
  • มีจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยจำนวนตู้ ATM/CDM และสาขาธนาคารที่มากที่สุด  
  • สะดวกกับทางเลือกในการชำระทางธนาคารออนไลน์ SCB Easy Net, ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ SCB Mobile Banking และธนาคารทางโทรศัพท์ SCB Easy Phone ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
  • สามารถเลือกรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต  

ประโยชน์

  • ได้รับเงินจากรายการที่ธนาคารเป็นตัวแทนรับชำระภายในวันที่รับชำระ
  • เลือกรับข้อมูลรายงานการรับชำระค่าสินค้าและบริการ แบบ Real -time ในรูปแบบ pdf, txt, csv
  • ลดเวลา ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงของบริษัทในการรับชำระเงิน
  • รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยระบบบริหารจัดการที่ดี ด้วยเครือข่ายของธนาคาร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ