จุดเด่นบริการ

 • ครบทั้งขารับ ขาจ่าย ภายในประเทศ
  และต่างประเทศ
 • ประหยัด คุ้มค่าด้วยค่าธรรมเนียม
  และอัตราแลกเปลี่ยนราคาพิเศษ
 • สมัครง่ายในคราวเดียว

ประโยชน์

 • ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารเงินและเพิ่มความคล่องตัวด้านการรับและจ่ายเงินในธุรกิจของลูกค้า ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจง่าย และครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ลักษณะบริการ

 • บริการรับ - จ่าย ออนไลน์เพื่อธุรกิจครบวงจร (BIZ SMART Plus) คือ การนำผลิตภัณฑ์การบริหารเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจ SME ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออก ซึ่งบริการนี้รวบรวมบริการด้านรับเงินและจ่ายเงินมารวมกันไว้เป็นบริการเดียว เพื่อให้ลูกค้าจะได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นด้วยการสมัครเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้บริการบริหารเงินที่ครอบคลุมทั้งการรับและจ่ายเงินออนไลน์ได้ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) บริการต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

บริการธุรกรรมการเงินสำหรับการนำเข้า – ส่งออก

 1. บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก (SCB Outward Remittance) 
 2. บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า (SCB Inward Remittance) 

บริการธุรกรรมการเงินภายในประเทศ

 1. โอนเงินไปยังบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์
 2. โอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร
 3. โอนเงินพร้อมเพย์ (SCB PromptPay)

บริการอื่น ๆ

 1. บริการรับฝากเช็คเรียกเก็บและเงินสด (SCB Local Collect) 
 2. บริการแจ้งเดือนเพื่อธุรกิจ (SCB Business Alert ผ่าน SMS หรือ อีเมล์)
 3. บริการสั่งซื้อสมุดเช็คผ่าน i-Cheque Book


การสมัครใช้บริการ BIZ SMART Plus

เงื่อนไขการสมัครใช้บริการและรับโปรโมชั่น

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยสมัครใช้บริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) เท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการสำเร็จ ธนาคารจะมี SMS แจ้งเลขประจำตัวบริษัท (Corporate ID) และ E-Mail แจ้งรหัสผ่าน (Password) ในการใช้งานภายในระยะเวลา 5 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้ายื่นเอกสารครบถ้วน
 • บริการแจ้งเตือนเพื่อธุรกิจ (SCB Business Alert) ผ่าน SMS ลูกค้าผู้สมัคร จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัว หรือบัญชีนิติบุคคล หรือบัญชีกรรมการร่วม ยกเว้นบัญชีบริษัทในเครือ เพื่อใช้ในการรับแจ้งเตือน ตามบริการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมรูปแบบ เงื่อนไข ของบริการแพ็กเกจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
   


รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย และ เอกสารประกอบการสมัคร คลิก 


 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ