ลักษณะบริการ

 • ธนาคารให้บริการ Digital Banking Platform รูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเงินที่ดีให้กับลูกค้าธุรกิจ เน้นการแสดงผลข้อมูลแบบ Visual เพื่อช่วยให้การบริหารเงินสดของลูกค้าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายที่สุด
 • อำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมต่อที่ไร้ขอบเขต รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ( Android, IOS ) รวมถึงสมาร์ตวอทช์
 • ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ทำรายการโอนเงิน ชำระเงิน และดูรายงานการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งรายงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

1. บริการด้านข้อมูลบัญชี

 • สอบถามยอดเงินในบัญชีได้ทั้งสกุลเงินบาท และสกุลต่างประเทศ*
 • ดูรายการเดินบัญชีระหว่างวัน
 • ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (สูงสุด 13 เดือน)
 • สามารถดาวน์โหลดรายงานได้หลายรูปแบบ (txt, csv, xls, pdf) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารและจัดการด้านการเงินได้อย่างสะดวก

2. บริการโอนเงินและชำระเงิน

 • โอนเงินระหว่างบัญชี และการโอนเงินไปบุคคลที่ 3 ได้แบบทันที และตั้งวันที่ล่วงหน้า (Transfer)
 • โอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้าอัตโนมัติ (SCB Supplier Payment)
 • จ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ (SCB Payroll)
 • โอนเงินในประเทศระหว่างธนาคาร (SCB BAHTNET)
 • โอนเงินพร้อมเพย์ (SCB Business Promptpay)
 • โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT)
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • ชำระภาษี (Bill Payment)
 • อื่นๆ

3. บริการข้อมูลรายงาน

 • ข้อมูลรายงานการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Report)*
 • ข้อมูลรายงานการเรียกเก็บเงิน (Local Collect)

4. บริการจัดการข้อมูลส่วนตัวและบัญชี

 • อายัดบัญชี
 • อายัดเช็ค*

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น
  • แสดงข้อมูลแบบ Dashboard เพื่อความเข้าใจสถานะทางการเงิน
  • ค้นหารายการธุรกรรมได้ทันทีผ่าน Live Search
  • ดู Statement ย้อนหลังได้ถึง 13 เดือน
  • สร้างเงื่อนไขอนุมัติรายการได้อย่างครอบคลุม
  • ตั้งค่าการใช้งานได้ด้วยตนเอง สบาย ง่าย ทันที และทันใจ
  • ยกระดับการเชื่อมต่อที่ไร้ขอบเขต Anywhere Anytime พร้อมรองรับการใช้งาน ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ( Android, IOS ) รวมถึงสมาร์ตวอทช์
  • สามารถตั้งค่า SMS หรืออีเมลแจ้งเตือนรายการรออนุมัติกับผู้บริหาร พร้อมส่งถึงผู้รับเงินอัตโนมัติเมื่อเงินเข้าบัญชีแล้ว*
  • ทำรายการ อนุมัติรายการ และเรียกดูยอดเงินคงเหลือได้บนโมบายล์ผ่าน Application SCB Anywhere
 • ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล
  • เข้าและถอดรหัสด้วย Secure Sockets Layer (SSL) 256-bit
  • มีระบบ Encryption ข้อมูล รวมถึงระบบ Firewall ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
  • สามารถกำหนดบทบาทในการทำธุรกรรม (Viewer / Maker / Approver / Admin)
  • สามารถใช้ SMS OTP หรือใช้เครื่องสร้างรหัสอัตโนมัติ (Token) ในการเข้าใช้งานระบบและทำการอนุมัติรายการ

  ประโยชน์

  สะดวก
  • ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียกดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ( Android, IOS ) รวมถึงสมาร์ตวอทช์
  ประหยัดเวลา
  • ทำรายการได้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ( Android, IOS) ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร( Android, IOS ) รวมถึงสมาร์ตวอทช์
  คล่องตัว
  • สามารถจัดการข้อมูลบริษัทและผู้ใช้งานได้ด้วยตัวเอง*( Android, IOS ) รวมถึงสมาร์ตวอทช์
  ปลอดภัย
  • มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล( Android, IOS ) รวมถึงสมาร์ตวอทช์
การสมัครใช้บริการ
เงื่อนไขการสมัคร
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลไทย ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์
 • ผู้ใช้งานระบบต้องมี Email address และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
เอกสารประกอบการสมัครบริการ

นิติบุคคล
นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
สมัครด้วย StartBiz ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สมัครด้วยการกรอกแบบฟอร์มในกระดาษ
 • บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • ตราประทับของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • เอกสารยืนยันตัวตนของมีผู้อำนาจลงนามนิติบุคคล และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
 • ประทับตราประทับของบริษัท, ถ้ามี

บุคคลธรรมดาทั้งคนไทยและต่างชาติ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ
• นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็น NRBA (Non-Resident Baht Account) ไม่สามารถให้บริการได้


* อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ


กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCB Business Call Center เวลา 8.30 - 19.00 น. วันจันทร์ - วันอาทิตย์
โทร 0 2722 2222
E-mail address: Contact.BusinessAnywhere@scb.co.th
 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ