ลักษณะบริการ

 • คุ้มค่าด้วยเงินคืน 10% ของเบี้ยประกันภัย กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
 • ชำระเบี้ยครั้งเดียวคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูงถึง 150% ของทุนประกันภัย คงที่ตลอดสัญญาทำให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจและไม่ต้องกังวล
 • สามารถผ่อนชำระรวมกับวงเงินสินเชื่อได้ และช่วยปลดภาระหนี้สินให้ครอบครัวผู้กู้
 • ส่วนที่เหลือจากภาระสินเชื่อซึ่งเงินส่วนนี้สามารถเป็นทุนในการดำเนินกิจการให้ครอบครัวหรือเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน

จุดเด่น

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี* หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  - กรณีเสียชีวิตทุกกรณี* หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับ 150% ของทุนประกันภัย คงที่ตลอดสัญญาทำให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจและไม่ต้องกังวล
  - ส่วนที่เหลือจากภาระสินเชื่อซึ่งเงินส่วนนี้สามารถเป็นทุนในการดำเนินกิจการให้ครอบครัวหรือเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน
 • กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญามีเงินคืน 10% ของเบี้ยประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาหลัก (ในส่วนของความคุ้มครองชีวิต) ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  *ยกเว้นฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ