ลักษณะบริการ

  • อำนวยความสะดวกสำหรับการฝากเงินสด หรือถอนเงินสดจากบัญชีจำนวนมากเป็นประจำ เพื่อให้ธนาคารนำเงินสดมาฝากเข้าบัญชีของบริษัท หรือนำเงินสดที่บริษัทได้มีคำสั่งถอนเงินไปส่งยังบริษัท หรือสาขา หรือสถานที่ที่บริษัทกำหนดตามวันเวลาที่ได้ตกลงกัน
  • ปลอดภัยด้วยบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกพิเศษสำหรับธุรกิจรับ-ส่งทรัพย์สินมีค่า
  • มีประกันภัยคุ้มครองตัวเงินระหว่างการขนส่ง และกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพการตรวจนับเงิน สามารถตรวจสอบได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • นำเงินเข้าบัญชีให้กับบริษัทภายในสิ้นวันทำการ
  • บริษัทสามารถส่งเช็คมาพร้อมกับเงินสดเพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทได้
  • มีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
  • ให้บริการตรงตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่กำหนด ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ

ประโยชน์

  • ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด ณ สาขาของบริษัท และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำเงินสดมายังสาขาธนาคารเพื่อนำฝากหรือเบิกถอน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินสด และเสริมสภาพคล่อง เพราะเงินจะถูกนำฝากเข้าบัญชีหรือถอนเงินจากบัญชีตามกำหนดเวลาที่แน่นอน
  • สะดวกในการตรวจสอบและกระทบยอดเงินทางบัญชีโดยใช้ข้อมูลจากธนาคาร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ