ลักษณะบริการ

 • ธนาคารรับบริหารและจัดการจ่ายชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับคู่ค้า หรือผู้รับเงิน ด้วยการออกเช็คธนาคาร ดราฟท์ หรือ Corporate Cheque ตามคำสั่งของบริษัท พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) และ Payment Advice ให้กับผู้รับเงินตามความต้องการของบริษัท รวมถึงรับหน้าที่เรียกเก็บเอกสารการขอรับเช็ค (ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือใบวางบิล) คืนให้กับบริษัท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • มีศูนย์จ่ายเช็คครอบคลุมเขตธุรกิจหลัก พร้อมบริการสอบถามข้อมูลการรับเช็คล่วงหน้า
 • มีรายงานสถานะของเช็ค (เช็คคงค้าง เช็คส่งให้ผู้รับแล้วแต่ยังไม่ขึ้นเงิน และเช็คขึ้นเงินแล้ว) ผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
 • บริการแจ้งการออกเช็คไปยังผู้รับเงินผ่าน Fax, e-mail หรือ SMS

ประโยชน์

 • สะดวก - ปลดภาระการลงนามสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหาร และลดกระบวนการจัดเตรียมเช็คและเอกสารของบริษัท
 • ประหยัด - ลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
 • ยืดหยุ่น - บริษัทสามารถเลือกจ่ายเช็คผ่านศูนย์จ่ายเช็ค และเคาน์เตอร์สาขาได้หลายแห่งทั่วประเทศ
 • รวดเร็ว - สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของเช็ค และนำข้อมูลไปกระทบยอดบัญชีผ่านระบบ SCB Business Net ตลอด 24 ชม.
 • แม่นยำ - ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  ส่งมอบให้ผู้รับได้ตรงเวลาที่กำหนด ปลอดภัย  ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
  • Firewall, SSL (Secure Socket Layer: 256-bit)
  • กำหนดสิทธิในการทำรายการและอนุมัติรายการแบบ Dual Controls (Maker และ Signer)
  • Token: เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องสร้างรหัสอัตโนมัติในการอนุมัติรายการสั่งจ่ายเงิน
 • เพิ่มประสิทธิภาพ - ให้ธนาคารเป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบคำถามเรื่องการจ่ายเช็คให้กับคู่ค้าแทนบริษัท

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ