ลักษณะบริการ

 • บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อรับชำระค้าสินค้าและบริการ โดยธนาคารทำการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ารายย่อยหรือผู้ชำระเงิน ตามรายการคำสั่งที่ได้รับจากบริษัท และทำการสรุปผลการหักบัญชีในรูปแบบรายงาน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • หักเงินจากบัญชีลูกค้าตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะได้รับเงินจากรายการที่หักบัญชีของลูกค้าทันทีและทราบผลการหักบัญชีผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net
 • สะดวกสบายด้วยการส่งรายการคำสั่งได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน และสามารถส่งรายการล่วงหน้าได้ถึง 99 วัน
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการหักค่าธรรมเนียม ยอดรับชำระเงินเต็มจำนวน หรือบางส่วน
 • ผู้ชำระเงินสามารถสมัครบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้แก่ ATM, SCB Easy Net และ SCB Call Center
 • ปลอดภัยด้วยการส่งรายการคำสั่งและอนุมัติรายการผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net
 • บริการส่ง SMS แจ้งรายละเอียดการหักบัญชีทั้งก่อนและหลังหักบัญชีให้แก่ผู้ชำระเงินทราบ เฉพาะผู้ชำระเงินที่สมัครใช้บริการ SMS สบายใจ

ประโยชน์

 • สะดวก - รับชำระเงินได้จำนวนมากราย ด้วยการส่งคำสั่งหักบัญชีเพียงครั้งเดียวและได้รับเงินตรงตามกำหนดเวลาที่ต้องการ
 • ประหยัด - ลดขั้นตอน ลดเวลาในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บและรับชำระ
 • ข้อมูลครบ - มีรายงานผลการรับชำระเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบ SCB Business Net ทั้งในรูปแบบ pdf,txt
 • ปลอดภัย - ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการส่งคำสั่งรายการผ่าน SCB Business Net
  • Firewall, SSL (Secure Socket Layer: 256-bit)
  • กำหนดสิทธิ์ในการทำรายการและอนุมัติรายการแบบ Dual Controls (Maker และ Signer)

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ