ลักษณะบริการ

 • บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ระหว่างบริษัท กับ ธนาคาร ให้ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทสามารถส่งรายการชำำระเงินและรับข้อมูลการชำระเงินผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบปฎิบัติการของบริษัทกับธนาคารโดยตรง

  วิธีเชื่อมต่อข้อมูล*
  • การเชื่อมต่อระบบผ่านช่องทาง sFTP Data File Transfer
  • การเชื่อมต่อระบบแบบ Host to Host (Real-Time Connection)
  • การเชื่อมต่อระบบผ่านทาง SCB Business Net (Special File Upload)
  • การเชื่อมต่อกับระบบ SAP ผ่านทาง ABAP Program

  * ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ Business Scenario ของแต่ละบริษัท รวมทั้งข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลถึงธนาคาร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เป็นตัวกลางในการแปลงรูปแบบของข้อมูล (Payment, Collection, Statement) ให้สามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ทันที
 • เป็นตัวกลางส่งผ่านข้อมูลระหว่างระบบของบริษัท และระบบของธนาคารโดยอัตโนมัติ
 • รองรับการเชื่่อมต่อทุกระบบซอฟต์แวร์ทางด้าน ERP (Enterprise Resource Planning)
 • รองรับการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริษัทกับทางธนาคาร
 • ระบบประมวลผล 24 x 7

ประโยชน์

 • เพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาการทำธุรกรรมทางการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยรูปแบบ Automatic Financial Straight-through Process สะดวกสบายในการกระทบยอดระบบบัญชี
 • ลดขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อนำส่งธนาคาร และการนำข้อมูลกลับไปใช้งาน
 • ลดค่าใช้จ่ายและงานในการพัฒนาระบบของทางลูกค้า เพื่อให้รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคาร
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ