ลักษณะบริการ

 • บริการที่ให้บริษัทเจ้าหนี้การค้า (ฺBiller) สามารถนำเสนอข้อมูลเอกสารสำหรับการรับชำระเงินอื่นๆ เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้ เป็นต้น แก่บริษัทตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร เพื่อให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบรายการค่าสินค้าและบริการตามใบแจ้งหนี้ และทำการชำระเงินแบบออนไลน์ (Online) หรือตั้งเวลาชำระเงินล่วงหน้าได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL 256-bit ที่ได้มาตรฐานโลก และมีการ Encryption ข้อมูลต่างๆ
 • ผู้แทนจำหน่ายสามารถตรวจสอบรายการชำระเงิน สร้างรายการชำระเงิน หรือทำรายการอนุมัติชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากทุกมุมโลกตลอด 24 ชม.
 • มีทีมงานสอนการใช้ระบบให้กับบริษัทของลูกค้าที่สมัครใช้บริการ
 • สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาได้ที่ GTS Helpdesk โทร 0-2544-1212 (07:30-19:00 น.)

ประโยชน์

บริษัทผู้รับชำระเงิน (Biller)                                               
 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการเรียกเก็บและรับชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการรับส่งเอกสาร การเก็บบิล ค่าน้ำมัน เป็นต้น
 • เพิ่มความรวดเร็วในการได้รับเงินสด (Good Fund)
 • ทราบผลการชำระเงินแบบ Real-time สามารถนำไปกระทบยอดลูกหนี้การค้า (A/R) ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คืนวงเงินในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงของขั้นตอนการรับชำระเงิน ลดการสูญหายของเช็ค และลดการผิดพลาดจากการทำงานของพนักงาน
บริษัทผู้ชำระเงิน/ตัวแทนจำหน่าย (Buyer/Dealer)
 • ลดค่าใช้จ่ายในชำระเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการชำระเงิน
 • ได้คืนวงเงินเครดิตการสั่งซื้อเร็วขึ้น ทำให้สั่งซื้อสินค้าได้มากยิ่งขึ้น
 • ลดความเสี่ยงของขั้นตอนการชำระเงิน สามารถพิมพ์เอกสารยืนยันการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน และระบบจะ Fix บัญชีต้นทาง ปลายทาง โดยไม่ต้อง Re-key
 • สามารถเรียกดูรายการชำระเงินแบบออนไลน์และดาวน์โหลดรายการชำระเงิน เพื่อนำไปกระทบยอดบัญชีของบริษัทได้สะดวกรวดเร็ว

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ