ลักษณะบริการ

 • ธนาคารรับบริหาร และจัดการจ่ายชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับคู่ค้า หรือผู้รับเงิน ด้วยการออกเช็ค หรือดราฟท์ ตามคำสั่งของบริษัทแบบเร่งด่วน โดยบริษัทสามารถรับเช็คที่สาขาที่ให้บริการได้ภายใน 2 ชั่วโมง
 • สะดวกสำหรับผู้รับเช็คที่อยู่ใกล้กับกรมศุลกากร หรือออกเช็คด่วนเพื่อจ่ายชำระค่าระวางสินค้า ค่าภาษีอากร ให้กับหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยาน กรมสรรพากร หรือกรมที่ดิน เป็นต้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับเช็คได้ภายใน 2 ชม. หลังอนุมัติรายการ
 • มีศูนย์จ่ายเช็คครอบคลุมเขตธุรกิจหลัก
 • มีรายงานสถานะของเช็ค (เช็คคงค้าง เช็คส่งให้ผู้รับแล้วแต่ยังไม่ขึ้นเงิน และเช็คขึ้นเงินแล้ว) ผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ประโยชน์

 • สะดวก - ปลดภาระการลงนามสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหาร และลดกระบวนการจัดเตรียมเช็คและเอกสารของบริษัท 
 • ประหยัด - ลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
 • ยืดหยุ่น - บริษัทสามารถเลือกจ่ายเช็คผ่านศูนย์จ่ายเช็ค และเคาน์เตอร์สาขาได้หลายแห่งทั่วประเทศ
 • รวดเร็ว - สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของเช็ค และนำข้อมูลไปกระทบยอดบัญชี ผ่านระบบ SCB Business Net ตลอด 24 ชม.
 • แม่นยำ - ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  ส่งมอบให้ผู้รับได้ตรงเวลาที่กำหนด
 • ปลอดภัย - ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
  • Firewall, SSL (Secure Socket Layer: 256-bit)
  • กำหนดสิทธิในการทำรายการและอนุมัติรายการแบบ Dual Controls (Maker และ Signer)
  • Token: เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องสร้างรหัสอัตโนมัติในการอนุมัติรายการสั่งจ่ายเงิน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ