ลักษณะบริการ

  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธุรกิจ SME แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองคงที่สูงสุด 200% ของทุนประกันภัย

เงื่อนไข

  • สมัครประกันสินเชื่อธุรกิจ จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ พร้อมกับการสมัครบริการสินเชื่อธุรกิจ SME
  • ระยะความคุ้มครองตั้งแต่ 1-30 ปี
  • ทุนประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 500,000 บาท

จุดเด่น

  • ชำระเบี้ยประกันรายปี ให้ความคุ้มครองคงที่สูงสุด 200% ตลอดอายุสัญญา และสามารถผ่อนชำระรวมกับวงเงินสินเชื่อได้
  • ธุรกิจยังอยู่และช่วยปลดภาระหนี้สินให้ครอบครัวผู้กู้ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดกับผู้กู้
  • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงคงที่ตลอดอายุสัญญา 100% ของทุนประกันภัย
  • เพิ่มความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 100% ของทุนประกันภัย ส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้สิน สามารถเป็นทุนในการดำเนินกิจการให้ครอบครัวหรือเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ