ลักษณะบริการ

 • ให้บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศที่ครอบคลุมสกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยม ได้แก่
   ๐ ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
   ๐ ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
   ๐ ยูโร (EUR)
   ๐ เยน (JPY)
   ๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
   ๐ ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
   ๐ โครนเดนมาร์ก (DKK)
   ๐ สวิสฟรังค์ (CHF)
   ๐ ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
   ๐ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
   ๐ หยวน (CNY)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน
 • ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามแต่ละสกุลเงิน
 • สาขาพร้อมให้บริการครอบคลุมทุกแหล่งธุรกิจ

ประโยชน์

 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
 • ตอบสนองโอกาศทางธุรกิจได้ทันท่วงที
 • บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ