ลักษณะบริการ

 • ธนาคารให้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในกลุ่ม โดยการผูกบัญชีออมทรัพย์เข้ากับกลุ่มบัญชีเดินสะพัดสามารถรองรับทั้งรายการโอนเงินระหว่างวัน (Intraday) และรายการโอนเงิน ณ สิ้นวัน (End of day) รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทในกลุ่มได้ทันที และมีรายงานการกู้ยืมระหว่างกัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ผูกบัญชีต่างสาขาได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี
  1. บัญชีออมทรัพย์รวมของกลุ่ม (Top Most) 1 บัญชี
  2. บัญชีเดินสะพัดรวมของกลุ่ม (Concentration) มีได้ 1 บัญชี โดยวงเงิน O/D ของกลุ่มให้กำหนดที่บัญชีนี้เพื่อรับประโยชน์สูงสุด
  3. บัญชีลูกทุกชั้น มีได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี โดยเป็นบัญชีเดินสะพัด
 • รองรับการผูกบัญชีได้สูงสุด 10 ชั้น
 • ควบคุมการจัดการด้วยระบบอัตโนมัติ 24 x 7
 • โอนเงินอัตโนมัติเป็นรายการสุดท้าย ณ สิ้นวัน
 • กำหนดยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ที่บัญชีเดินสะพัดได้ทุกบัญชี
 • บริษัทในกลุ่มสามารถใช้เงินร่วมกันได้ระหว่างวัน

ประโยชน์

 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินภายในบริษัทหรือกลุ่มบริษัทโดยรวม
 • เพิ่มศักยภาพในการวางแผนทางการเงิน
 • บริหารจัดการยอดเงินในบัญชีเดินสะพัด/บัญชีออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ลดข้อผิดพลาดและภาระในการบริหารสภาพคล่อง

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ