จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับพนักงานขับ GET
สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY
รู้ผลอนุมัติทันที
วงเงินสูงสุด  20,000 บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • สินเชื่อสำหรับพนักงานขับ GET เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และชำระคืนเป็นงวดรายเดือน โดยเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่พนักงานขับขี่ที่ได้รับรองจาก GET Thailand ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของ GET Thailand และต้องการวงเงินสินเชื่อ (Loan) 20,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือใช้อเนกประสงค์ โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับพนักงานขับ GET เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ต้อง ไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
เอกสารสำหร้บขอสินเชื่อ
 • ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการสมัคร


เพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสมัครสินเชื่อสำหรับพนักงานขับ GET


1. เปิดแอป SCB EASY คลิกที่นี่ 
(สำหรับมือถือ)
2. กรอกข้อมูลบนแอป SCB EASY
3. กดยืนยันเพื่อรับเงินออนไลน์ทันที
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อ
 • สำหรับผู้ประกอบธุรกิจกับ GET Thailand บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและประกอบธุรกิจกับ GET Thailand

 • วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุด 20,000 บาทต่อราย

 • ผู้กู้ต้องมีรายได้จากการขับรถผ่าน GET Thailand 3 เดือนล่าสุด โดยรายได้เฉลี่ย 2 เดือนแรกตั้งแต่ 15,000 บาท และรายได้เดือนล่าสุดตั้งแต่ 25,000 บาท กรณีผู้กู้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจกับ GET Thailand ไม่ถึง 3 เดือน ไม่สามารถสมัครได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 6 เดือน ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

 • ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของจำนวนเงินที่ชำระคืน
  ก่อนกำหนด

 • ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 –  14 มกราคม 2563

 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


  
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222