ลักษณะบริการ

  • บริการรับฝากเช็คและเงินสด สามารถฝากเช็คทุกประเภทและเงินสดผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเข้าบัญชีให้กับบริษัทพร้อมข้อมูลที่ต้องการ เช่น เลขที่ใบกำกับสินค้า รหัสร้านค้า โดยมีรายงานสรุปการนำฝากเช็ค/เงินสด และรายงานสถานะของเช็ค (เช็คที่เรียกเก็บได้ เช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน เช็คคงค้าง) เพื่อให้บริษัททราบข้อมูลนำไปใช้บริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • สาขารับฝากมากสุดทั่วไทย ฝากได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
  • เงินเข้าบัญชีทันทีที่ทราบผลการเรียกเก็บเงิน หรือตามวันที่กำหนดไว้
  • ข้อมูลครบ ทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฝากเงินสด/เช็คแต่ละรายการ
  • รวดเร็ว ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานผ่านระบบธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ประโยชน์

  • สะดวก - ประหยัดเวลา ลดค่าใช้ค่าใช้จ่าย  ลดภาระการเดินทางด้วยการฝากเช็ค/เงินสดกับสาขาของธนาคารที่ใกล้ที่สุด
  • ลดความเสี่ยง - ลดภาระและความเสี่ยงในการเก็บรักษาเช็ค ด้วยการฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา
  • เพิ่มประสิทธิภาพ - ช่วยให้การบริหารและจัดการด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและฉับไวแบบ Real-time

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ