ลักษณะบริการ

  • บริการบัญชีเงินฝากเดินสะพัดที่ให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษสูงเสมือนบัญชีเงินฝากประจำ (ตามเงื่อนไขธนาคาร) ช่วยเพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการทำธุรกรรมทางการเงิน
     

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ใช้เช็คในการเบิก – ถอนเงิน และมีวงเงินเกินบัญชี (OD)
  • ได้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวันได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์
  • เงินคงเหลือต่อเนื่อง 1 เดือนได้รับดอกเบี้ยเสมือนเงินฝากประจำอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ประโยชน์

  • สะดวก – ลดเวลาการบริหารจัดการด้านการเงิน
  • ได้รับดอกเบี้ยจากเงินคงเหลือ – โดยไม่ต้องย้ายเงินมาฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คลิก
 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ