ลักษณะบริการ

 • บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยบัตรชำระเงินธุรกิจ (SCB Exclusive Payment Card) ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) โดยหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันของคู่ค้า (ผู้ถือบัตร) เข้าบัญชีของบริษัททันที แทนการรับชำระด้วยเช็คหรือเงินสด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • นำปลอดภัยสูง ใช้ชำระเงินกับร้านค้าที่อยู่ในข้อตกลงเท่านั้น (Close Loop) และใช้ PIN ระบุตัวตนผู้ถือบัตร
 • หักเงินจากบัญชีของผู้ชำระเงิน และนำฝากเข้ายังบัญชีของบริษัททันที (Real-time)
 • ใช้บัตรทำรายการได้ตลอด 24 ชม.
 • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถออกบัตรได้หลายใบตามความต้องการ
 • สามารถกำหนดวงเงินของบัตรแต่ละใบ และจำนวนครั้งที่ใช้บัตรในแต่ละวันได้
 • บริการส่ง SMS แจ้งผู้ชำระเงินทุกครั้งเมื่อทำรายการสำเร็จ

ประโยชน์

สำหรับบริษัท
 • เสริมสภาพคล่อง ได้รับเงินเข้าบัญชีทันที มั่นใจได้ในทุกรายการซื้อขาย
 • ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม
 • สะดวก ลดขั้นตอนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขนส่งเงินสด
 • รายงานครบถ้วน สามารถตรวจสอบรายการซื้อขายแบบ Real-time และย้อนหลังได้ในรูปแบบ pdf, txt, csv
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ด้วยบัตรรับชำระเงินที่เป็นเอกสิทธิ์ (Exclusive) เฉพาะของบริษัท
สำหรับผู้ชำระเงิน
 • ปลอดภัย
 • ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม
 • ปลอดภัยจากการสูญหาย/ทุจริตของพนักงาน  ใช้บัตรได้เฉพาะร้านค้าที่กำหนดและต้องใช้ PIN ในการทำรายการชำระเงิน
 • สะดวก ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ