ลักษณะบริการ

 • บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ การจองตั๋วโดยสาร การเติมเงินเกมส์ออนไลน์ การเติมเงิน e-Money ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าโดยตรง ด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือการตัดบัตรเครดิตของผู้ชำระเงิน ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินที่ได้มาตรฐานโลก พร้อมทั้งมีการแจ้งผลกลับให้ร้านค้าทราบทันทีแบบ Real Time และสามารถดาวน์โหลดรายงานเพื่อปรับยอดทางบัญชีได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

Real-time                                               
 • ร้านค้าได้รับเงินทันทีเมื่อทำรายการหักเงินจากบัญชีผู้ชำระเงิน  
 • แจ้งผลการชำระเงินของลูกค้าไปยังร้านค้าทันทีโดยอัตโนมัติ
มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
 • ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลตามมาตรฐานสากลด้วยการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Triple DES
 • เสริมความปลอดภัยในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย SSL (Secure Socket Layer) 256-bit
 • ผู้ชำระเงินปลอดภัยด้วยการใช้รหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP-One Time Password) โดยระบบของธนาคารจะส่งรหัสทาง sms ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

ประโยชน์

ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย                                               
 • ลดขั้นตอน/เวลาปฎิบัติงาน (เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง ส่งมอบสินค้า ฯลฯ)
 • ลดค่าใช้จ่ายการบริหารเงินสดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
สะดวก ปลอดภัย
 • ตรวจสอบรายการซื้อขายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
 • ปลอดภัยกว่าการซื้อขายสินค้าด้วยเงินสด และลดความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรม
 • เพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ