ลักษณะบริการ

 • บริการเสริมสำหรับการสั่งจ่ายเงินผ่านระบบ SCB Business Net เพื่อป้องกันการจ่ายเงินผิดบัญชี โดยระบบจะตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินอัตโนมัติตามฐานข้อมูลที่บริษัทส่งให้ธนาคารล่วงหน้า (Pre-registered Payment Database) ทุกครั้ง และจะดำเนินการโอนเงินให้เฉพาะชุดคำสั่งจ่ายเงินที่ตรวจสอบผ่านเท่านั้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ป้องกันการทุจริตภายในบริษัท
 • ตรวจสอบบัญชี เพื่อป้องกันการจ่ายเงินผิดบัญชี
 • ทราบผลการตรวจสอบคำสั่งจ่ายเงินกับข้อมูลที่ Pre-registered ได้ทันที
 • ใช้ได้กับทุกบริการการชำระเงินผ่านระบบ SCB Business Net

ประโยชน์

 • สะดวก รวดเร็ว
  • ส่งข้อมูลให้ธนาคารและตรวจสอบผลการดำเนินการผ่านระบบ SCB Business Net ได้ตลอด 24 ชม.
  • ทราบผลการตรวจสอบคำสั่งจ่ายเงินได้ทันที
  • ได้รับรายงานในรูปแบบ PDF file และ Text file
 • ปลอดภัย
  • จ่ายเงินให้กับผู้รับได้ถูกต้อง
  • ป้องกันการทุจริตภายใน
  • ส่งข้อมูลผ่านระบบธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
  • Firewall, SSL (Secure Socket Layer: 256 bit)
  • กำหนดสิทธิ์ในการทำรายการและอนุมัติรายการแบบ Dual Controls (Maker และ Signer)     
  • Token: เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องสร้างรหัสอัตโนมัติในการอนุมัติรายการสั่งจ่ายเงิน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ