ลักษณะบริการ

 • ออมทรัพย์ พลัส (Savings Plus - On Call)
  บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท ประเภทบัญชีออมทรัพย์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินฝากที่ธนาคารประกาศซึ่งธนาคารกำหนดดอกเบี้ยอัตราพิเศษเพื่อให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้านิติบุคคลพิเศษ ซึ่งใช้หรือจะใช้บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ หรือบริการอื่นๆของธนาคาร และมีข้อตกลงเป็นพิเศษกับธนาคาร
 • ออมทรัพย์ พลัส ฝากต่อเนื่อง (Savings Plus - Fixed Term)
  บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท ประเภทบัญชีออมทรัพย์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินและตามระยะเวลาการฝากที่ธนาคารประกาศ โดยเป็นการฝากแบบต่อเนื่องตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งธนาคารกำหนดดอกเบี้ยอัตราพิเศษเพื่อให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้านิติบุคคลพิเศษ ซึ่งใช้หรือจะใช้บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ หรือบริการอื่นๆของธนาคาร และมีข้อตกลงเป็นพิเศษกับธนาคารโดยเงินฝากทั้งออมทรัพย์ พลัส และออมทรัพย์ พลัส ฝากต่อเนื่อง ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ออมทรัพย์ พลัส (Savings Plus - On Call)
  • อัตราดอกเบี้ย กำหนดตามวงเงิน
  • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  • ได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม)
  • ลูกค้าฝาก-ถอนได้ตามปกติ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ออมทรัพย์ พลัส ฝากต่อเนื่อง (Savings Plus - Fixed Term)
  • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากแต่ละรายการ
  • ได้รับดอกเบี้ยทันทีเมื่อถึงวันครบกำหนด (เหมือนเงินฝากประจำที่มีวงเงินและระยะเวลาฝากเดียวกัน)
  • สามารถฝากเงินในบัญชีเดียวกันได้ไม่จำกัดรายการ

ประโยชน์

 • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
 • สะดวกและสามารถจัดการเงินฝากให้ตรงกับ Cash flow ของบริษัท
 • ไม่ต้องเปิดหลายบัญชี สามารถใช้บัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่ได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ