รู้จัก รู้ใจ รู้ว่าใครจะออเดอร์
*โปรดอ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสมัคร

CHOCOCRM

  • ต่อยอดธุรกิจ รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า แพ็จเกจ CRM Retention Pro ราคาเพียง 1,500 บาท/เดือน (สมัครขั้นต่ำ 3 เดือน) สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากทางพาร์ตเนอร์ของ SCB SME
  • มีบัญชีเงินฝากของธนาคาร และใช้บริการ SCB Business Anywhere และ/หรือ แอป SCB EASY
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้ผู้มีบัญชีของธนาคารในการเข้าร่วมโครงการเท่านั้นผู้สนใจสามารถสมัครเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการของทางธนาคารตามที่กำหนดไว้ได้ (สมัครฟรี! SCB Business Anywhere และ/หรือ แอป SCB EASY)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด        

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222