จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ
ผู้ค้าออนไลน์
สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY
รู้ผลอนุมัติทันที
วงเงินสูงสุด  300,000 บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • สินเชื่อสำหรับผู้ค้าออนไลน์ เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และชำระคืนเป็นงวดรายเดือน โดยเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณา
  สินเชื่อของธนาคาร
เอกสารสำหร้บขอสินเชื่อ
 • ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการสมัคร


เพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสมัครสินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์


1. เปิดแอป SCB EASY คลิกที่นี่ 
(สำหรับมือถือ)
2. กรอกข้อมูลบนแอป SCB EASY
3. กดยืนยันเพื่อรับเงินออนไลน์ทันที
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อ
 • บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ที่ใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือรับชำระเงินผ่าน QR Code มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีรายการเงินเข้า (Cash Inflow) ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด

 • วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,000 - 300,000 บาทต่อราย

 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 18 เดือน 

 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 • ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด

 • ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


  
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222