จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY
รู้ผลอนุมัติทันที
วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • สินเชื่อสำหรับผู้ค้าออนไลน์ เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และชำระคืนเป็นงวดรายเดือน โดยเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
เอกสารสำหรับขอสินเชื่อ
 • ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการสมัคร


ลูกค้าที่ได้รับข้อเสนอสินเชื่อมณีทันใจ จะได้รับสื่อประชาสัมพันธ์นี้ จากทางธนาคาร


ลูกค้าที่ได้รับข้อเสนอสินเชื่อ กดสมัครตาม 3 ขั้นตอนบนแอป SCB EASY


1. เปิดแอป SCB EASY คลิกที่นี่
(สำหรับมือถือ)
2. กรอกข้อมูลบนแอป SCB EASY
3. กดยืนยันเพื่อรับเงินออนไลน์ทันที
หากลูกค้าที่ไม่ได้รับข้อเสนอสินเชื่อและมีความประสงค์ที่จะสมัคร สามารถอ่านรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อเบื้องต้น ดังนี้
 • ผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารฯ เช่น QR ของแอปแม่มณี หรือใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือใช้พร้อมเพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • มีรายการเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ 25,000 บาท ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด
 • วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,000 - 300,000 บาทต่อราย
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน 
 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น: ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ชำระคืนก่อนกำหนด (ภายในระยะเวลา 3 ปี)
 • ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ย : MRR+9% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของท่านจะปรากฏอยู่ในหน้าสรุปการขอรับวงเงินสินเชื่อ ก่อนการกดยืนยัน (MRR อยู่ที่ 5.995% ต่อปี ตามประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ : MRR+20.63% ต่อปี


  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ในเอกสารนี้เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศที่ธนาคารกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้จากสาขา และ Website SCB SME


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222