สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

เปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นเงินหนุนธุรกิจคุณ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
เพื่อซื้อสถานประกอบการที่ใช้ในธุรกิจ
เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ
เพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ
รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน

 • ประเภทสินเชื่อ: วงเงินกู้ระยะยาว
 • วงเงินสูงสุด: 5 ล้านบาท 
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น**: MRR+2% ต่อปี
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้: สูงสุด 10 ปี 

สินเชื่อใช้หลักประกัน*

 • ประเภทสินเชื่อ: วงเงินกู้ระยะยาว, วงเงินกู้หมุนเวียน
 • วงเงินสูงสุด: 50 ล้านบาท (วงเงินกู้หมุนเวียนสูงสุด 20 ล้านบาท)
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น**: MRR-1.25% ต่อปี
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้: สูงสุด 10 ปี (กรณีซื้อสถานประกอบการสูงสุด 30 ปี)
* หลักประกันประกอบด้วย บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์/เงินฝาก/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/คอนโดมิเนียม/ที่ดินเปล่า ** การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์
 • ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

  หมายเหตุ: ผู้กู้สามารถนำบิดามารดามากู้ร่วมเพื่อพิจารณารายได้ในการอนุมัติสินเชื่อได้

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ใบประกอบวิชาชีพแพทย์
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222