ลักษณะบริการ

 • เปิดบัญชีฝากเงินค้ำประกันให้กับพนักงานคู่กับบัญชีเงินเดือน
 • ใช้ค้ำประกันงานที่มีความเสี่ยงและอาจสร้างความเสียหาย
 • บริษัทสามารถกำหนดจำนวนเงินค้ำประกันเองได้
 • เงินจะโอนคืนให้กับพนักงานหรือบริษัท เมื่อพนักงานพ้นสภาพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เป็นบัญชีประเภท Electronic Saving Account
 • ส่งคำสั่งโอนเงินได้ทุกวันตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด
 • มีรายงานประจำเดือน (monthly report) เพื่อแจ้งรายละเอียดบัญชีค้ำประกันการทำงานให้แก่บริษัท ซึ่งจะแจ้ง ชื่อพนักงาน, ยอดเงินคงเหลือ และ ดอกเบี้ย ฯลฯ

ประโยชน์

 • สะดวก
  • ตอบสนองความต้องการของบริษัท
  • ลดความยุ่งยาก และความเสี่ยงในการจัดการเงินค้ำประกันการทำงานของพนักงาน
  • วงเงินค้ำประกันการทำงานจะถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขกฎหมายแรงงาน
  • สามารถโอนหลายรายการด้วยการส่งคำสั่งเดียว
 • ปลอดภัย
  • บริษัทส่งคำสั่งโอนเงินเข้าบัญชีค้ำประกันการทำงาน ผ่าน SCB Business Net เพื่อดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีพนักงานแบบอัตโนมัติและไม่สามารถถอนเงินได้
  • โอนเงินคืนพนักงานหรือบริษัท เมื่อพนักงานพ้นสภาพเท่านั้น

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ