ลักษณะบริการ

  • ให้บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี ซึ่งสามารถเลือกผูกบัญชีโอนเงินได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีเดินสะพัด โดยระบบจะโอนเงินอัตโนมัตตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหวผ่าน SCB Business Net และ Statement ได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ควบคุมการจัดการด้วยระบบอัตโนมัติ
  • ทำรายการทุกวัน ไม่เว้นหยุดราชการ
  • กำหนดลำดับการโอนก่อน-หลัง ได้ตามความต้องการ

ประโยชน์

  • สะดวก - ทำรายการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ประหยัดเวลา - โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อธนาคารทุกครั้งที่ต้องการโอน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ - การบริหารเงินให้กับบริษัท
  • สามารถควบคุมยอดเงินคงเหลือในแต่ละบัญชีได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ