ลักษณะบริการ

  • บริการจัดส่งรายการเดินบัญชีผ่านระบบ S.W.I.F.T - MT 940 เป็นบริการที่ธนาคารจัดส่งข้อมูลเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากและยอดเงินคงเหลือ (Statement) ของลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ทั้งบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท (THB) และบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (FCD) โดยส่งผ่านระบบสากล S.W.I.F.T Message Type 940 (Customer Statement Message) ไปยังลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ S.W.I.F.T หรือไปยังสถาบันการเงินอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศตามคำสั่งของลูกค้า

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • จัดส่งข้อมูลถูกต้อง ตรงเวลาตามมาตราฐานสากล
  • จัดส่งข้อมูลได้ทุกสกุลเงินที่ลูกค้ามีบัญชีกับธนาคาร

ประโยชน์

  • ได้รับข้อมูลรายการเดินบัญชีตามรูปแบบมาตราฐานสากลตาม Format S.W.I.F.T MT940
  • สามารถใช้ข้อมูลรายการเดินบัญชีตาม Format S.W.I.F.T MT940 เข้าระบบบัญชีของลูกค้าได้ทันทีทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีและ Reconcile ข้อมูลทางบัญชีได้อย่างรวดเร็ว

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ