หลักสูตร SCB ITP (Intelligent Trade Program) หลักสูตรเสริมองค์ความรู้ในการประยุกต์การประกอบธุรกิจส่งออกรุ่นที่ 2

สนใจสมัคร

(ผู้สมัครเต็มแล้ว)

กลับมาอีกครั้งกับ...... หลักสูตร SCB ITP (Intelligent Trade Program) หลักสูตรเสริมองค์ความรู้ในการประยุกต์การประกอบธุรกิจส่งออกรุ่นที่ 2 

มาติดปีกธุรกิจส่งออกของคุณให้มั่นคงและไปได้ไกลกว่าเดิม ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพทั้งนำเข้าและส่งออก สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศในตลาดโลก
 
พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
ฟรี! รับจำนวนจำกัด

สมัครได้ที่ scbsme.scb.co.th/seminar ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก
1. เจ้าของธุรกิจ อายุตั้งแต่ 35-50 ปี
2. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
3. ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 1 ปี
4. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี

เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ข้อมูลประวัติบริษัท (Company Profile)
4. รูปภาพตัวอย่างสินค้า

ระยะเวลาการอบรม (5 สัปดาห์ รวม 10 วัน)
วันเปิดอบรม : วันที่ 23-24 มีนาคม 2561 (เปิดโครงการและกิจกรรม Team Building)
วันอบรม : วันที่ 28-29 มีนาคม 4-5, 19-20, 26 เมษายน 2561
วันสิ้นสุดการอบรม : วันที่ 27 เมษายน 2561 (พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร)