Quality & Story สร้างเรื่องราวของแบรนด์

ถ้ามีคำถามว่าแบรนด์คืออะไร ? หลายท่านคงตอบกลับมาว่าคือ “โลโก้” แต่ทว่าทุกวันนี้แบรนด์เป็นมากกว่าโลโก้   SCB SME  ชวนคุณมาทำความเข้าใจเรื่องแบรนด์อย่างลึกซึ้งกับ ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะมาให้แนวทางการสร้าง    แบรนด์ให้ถูกจุดถูกใจลูกค้ายุคปัจจุบัน  กับการสร้างแบรนด์ด้วย Quality & Story”

Hi-light
  • แบรนด์เป็นมากกว่าโลโก้เพราะมันคือประสบการณ์ลูกค้า  คือการสร้างความรู้สึกให้ลูกค้ารู้สึกต่อแบรนด์เราให้ได้    เมื่อใดที่แบรนด์เป็นความรู้สึกจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างไม่ลังเล หรือหากยังไม่ซื้อก็จะมีภาพเราในหัวอย่างชัดเจน
  • การสร้างแบรนด์แบบ Quality คือการที่เรากลับไปหารากเหง้าของเรา ว่าเราคือใคร เรียกว่า Brand Identity ซึ่งจะสะท้อนความเป็นตัวตน บุคลิกของแบรนด์  จุดดี จุดเด่นที่คนอื่นไม่มีเพื่อสื่อสารกับลูกค้า  หากคุณยังไม่รู้จักตัวเอง แล้วจะทำให้ลูกค้ารู้จักคุณได้อย่างไร ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการสร้างแบรนด์คือการค้นหาตัวตนให้เจอก่อน
  • เมื่อทุกอย่างพร้อมจึงเข้าสู่การสร้าง Brand Story เพื่อสื่อสารเรื่องราวที่ดีที่สุดไปสู่ลูกค้า โดยมีขั้นตอนการเล่าเรื่อง คือ List เรื่องที่ดีในมุมลูกค้า  จัดลำดับความสำคัญโดยอิงกลุ่มเป้าหมาย  เล่าเรื่องราวผูกประโยค  บอกเล่าให้เกิดคุณค่าทางใจโดยใช้ทักษะการฟังและพูด
  • ในอนาคตแบรนด์คือทำทุกจุดให้เป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต  รวมทั้งปรับ Mindset พนักงานให้พร้อมเป็น Ambassador ของแบรนด์  ไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายคือมีคนบอกต่อแบรนด์เราให้กับคนอื่น  นำไปสู่การสร้างแบรนด์ด้วย Quality และ Story ที่สอดคล้องไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ  
 
แบรนด์เป็นมากกว่าโลโก้เพราะมันคือประสบการณ์ลูกค้า
            ถ้าพูดถึงแบรนด์ที่เป็นตำนานของปลากระป๋อง หลายท่านมักนึกถึงปลากระป๋องตราสามแม่ครัว   ท่านเคยทำให้ลูกค้ารู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่า ?   เพราะเมื่อใดที่แบรนด์เป็นความรู้สึกจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างไม่ลังเล หรือหากยังไม่ซื้อก็จะมีภาพเราในหัวอย่างชัดเจน สิ่งนี้คือประสบการณ์ลูกค้า  ฉะนั้น แบรนด์ในเชิงประสบการณ์คือการสร้างความรู้สึกให้ลูกค้ารู้สึกต่อแบรนด์เราให้ได้    หากท่านยังไม่ทราบต้องถามลูกค้ารู้สึกเหมือนเราหรือไม่   ถ้ารู้สึกแตกต่างก็ต้องแก้ไข
การสร้างแบรนด์แบบ Quality คืออะไร?
            การสร้างแบรนด์แบบ Quality คือการที่เรากลับไปหารากเหง้าของเรา ว่าเราคือใคร เรียกว่า Brand Identity ซึ่งจะสะท้อนความเป็นตัวตน บุคลิกของแบรนด์  เป็นจุดดีที่คนอื่นไม่มี แล้วดึงจุดดีนี้มาสื่อสารกับลูกค้า ในการสร้างแบรนด์จะมีสองเรื่องที่ต้องไปด้วยกัน คือ  Brand Positioning คือจุดขายที่เป็นเรื่องโดดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่น  และ  Brand Personality คือสไตล์ หรือคาแรกเตอร์แบรนด์ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับเจ้าของธุรกิจและพนักงานด้วย   โดยต้องมาหาจุดสมดุลว่า เราได้ทำหรือไม่  และเพียงพอในแง่มุมลูกค้าหรือยัง หากคุณยังไม่รู้จักตัวเอง แล้วจะทำให้ลูกค้ารู้จักคุณได้อย่างไร ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการสร้างแบรนด์คือการค้นหาตัวตนให้เจอก่อน
เมื่อค้นหาตัวตนและมีจุดขายแบรนด์ ลำดับถัดต่อมาคือการสร้าง Brand Story
            เมื่อมีทุกอย่างพร้อมจึงเข้าสู่  Brand Story เราจะสื่อสารเรื่องราวที่ดีที่สุดไปสู่ลูกค้าได้อย่างไร  ซึ่งการสร้าง Brand Story มีขั้นตอนในการเล่าเรื่องดังนี้
  • List รายการออกมาก่อนว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีในมุมลูกค้า
  • จัดลำดับความสำคัญ โดยดูกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเป็นใคร
  • เล่าเรื่องราวผูกประโยค โดยหยิบเอาเรื่องสำคัญมาก่อน แล้วจึงร้อยเรียงใหม่ ตั้งแต่จุดกำเนิด สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราให้อยู่บนฉลากสินค้า
  • บอกเล่าเรื่องโดยใช้ทักษะการฟังและพูด  โดยการเลือกใช้คำพูด น้ำเสียง และเรียบเรียงคำพูดร้อยเรียงให้มีลำดับว่าคุณทำธุรกิจอะไร มีความเชี่ยวชาญด้านใด  ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากสินค้าและบริการของคุณอย่างไร  และสินค้าบริหารคุณมีความโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร  ซึ่งการเล่าเรื่องนี้เป็นการก่อให้เกิดคุณค่าจากใจ
            อนาคตของแบรนด์ คือการทำให้ทุกจุดเป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
ในอนาคตเรื่องของแบรนด์จะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเท่านั้น แต่คือการทำให้ทุกจุดเป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าให้ได้  โดยต้องมีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  นอกจากนี้การเตรียมการรับมือสำหรับการสื่อสารในภาวะวิกฤต   รวมทั้งการปรับ Mindset พนักงานให้พร้อมเป็น Ambassador ของแบรนด์    ทั้งหมดคือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เพราะท้ายที่สุดผลลัพธ์ของการสร้างแบรนด์ที่เราต้องการคือ คนที่บอกต่อแบรนด์ของเราให้กับคนอื่น 

            การสร้างแบรนด์นั้นไม่ยาก  สิ่งสำคัญต้องเริ่มต้นจากการเปิดใจ และขยายความใจกว้างไปสู่ลูกน้อง  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างแบรนด์ด้วย Quality และ Story  ที่สอดคล้องไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ

ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดี ๆจาก  SCB SME  ที่มีให้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง https://scbsme.scb.co.th/