Creative Online Content สร้างเงินล้าน ผ่าน Online Content


 
Highlight
  • หัวใจหลักของการสร้างออนไลน์คอนเทนต์ให้น่าสนใจมี 2 ข้อ คือ เนื้อเรื่องต้องมีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับผู้อ่าน และรูปแบบการนำเสนอต้องน่าสนใจ
  • ด้านเนื้อเรื่อง: ก่อนทำคอนเทนต์ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน จากนั้นจึงกำหนดบุคลิกของเพจ เพื่อจะได้ทราบว่าควรสื่อสารด้วยระดับภาษาใด สุดท้ายจึงวางแผนสร้างคอนเทนต์ โดยมี 4 ข้อที่ควรคำนึงถึงคือเราจะ “ขายอะไร ขายใคร ขายอย่างไรและขายช่องทางไหน”
  • ด้านรูปแบบการนำเสนอ: ผู้ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความ รูปภาพ กราฟิก แต่รูปแบบที่มาแรงที่สุดคือ คลิปวิดีโอ ดังนั้นผู้ประกอบการควรเลือกนำเสนอด้วยวิธีนี้
 
เคยไหม? สร้างเพจของร้านขึ้นมา แต่ไม่รู้จะอัพเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องใด เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสนใจ
เคยไหม? พยายามเขียนบทความดีๆ แต่ยอดไลค์ ยอดแชร์กลับไปไม่ถึงไหน
เคยไหม? ความคิดตัน หมดมุก ไม่รู้จะโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างไร
หัวใจหลักของการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจมี 2 ข้อ คือ เนื้อเรื่องต้องมีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับผู้อ่าน และรูปแบบการนำเสนอต้องน่าสนใจ
  1. ด้านเนื้อเรื่อง
ก่อนที่เราจะเริ่มคิดคอนเทนต์นั้น ต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมอ่านเรื่องราวที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อ และหากต้องการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ก็ให้เสนอขายตรงๆ เพราะแสดงถึงความจริงใจและซื่อสัตย์มากกว่าการแอบขายของเนียนๆ (แต่ไม่เนียน)
ถัดมาต้องพยายามสร้างเอกลักษณ์ของเพจตัวเองให้ได้ว่าจะใช้ภาษาอย่างไร เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง มีบุคลิกอย่างไร เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สุดท้ายคือการวางแผนสร้างคอนเทนต์ โดยการสร้างคอนเทนต์ในเชิงการตลาดต้องเริ่มจากตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้
1.1 ขายอะไร: พยายามหาจุดเด่น หรือข้อดีที่ผลิตภัณฑ์ของเรามี แต่เจ้าอื่นไม่มีและชูจุดเด่นนั้นให้เป็นจุดขาย
1.2 ขายใคร: ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าเรากำลังจะสื่อสารกับคนกลุ่มไหน เพื่อจะได้ใช้ภาษาได้เหมาะสม
1.3 ขายอย่างไร: การนำเสนอสินค้าสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ เน้นข้อดีหรือประโยชน์ของสินค้า (Functional) และเน้นกระตุ้นความรู้สึก (Emotional) ผู้ประกอบการสามารถเลือกนำเสนอได้ตามความเหมาะสม
1.4 ขายช่องทางไหน: ช่องทางการขายก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ประกอบการต้องเลือกว่าจะนำเสนอคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นในช่องทางไหน เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือทวิตเตอร์ เพราะช่องทางแต่ละช่องทางย่อมมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น อินสตาแกรมควรเน้นคลิปสั้นๆ ภาพสวยๆ เฟซบุ๊กควรเน้นวิดีโอหรือไลฟ์ เป็นต้น
การที่เราทราบข้อมูลทั้ง 4 ข้อนี้ จะทำให้เราเห็นเป้าหมายได้ชัดเจน และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถัดมาเมื่อคิดหัวข้อที่จะนำเสนอได้แล้ว ก็ต้องพิจารณาอีกขั้นว่า เรื่องราวเหล่านั้นมีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับลูกค้าไหม เนื้อหาโดดเด่นและแตกต่างจากเจ้าอื่นๆ หรือเปล่า เพราะถ้าเรื่องน่าสนใจ รวมทั้งมีประโยชน์กับลูกค้า หรือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเขา ก็จะทำให้เกิดการไลค์และแชร์สูงตามไปด้วย
ทั้งนี้แม้เพจของเราจะเป็นเพจที่ตั้งขึ้นเพื่อ “ขายของ” แต่ไม่ควรทำเฉพาะ คอนเทนต์โฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีคอนเทนต์ที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านควบคู่กันด้วย เช่น หากเราเปิดเพจจำหน่ายรองเท้า แทนที่จะโพสต์ภาพสินค้าเพียงอย่างเดียว ก็อาจสลับกับการให้ความรู้เรื่องสุขภาพเท้า เคล็ดลับการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม เป็นต้น
สำหรับผู้ที่กังวลว่าความคิดของตัวเองจะ “ตัน” คิดไม่ออกว่าจะนำเสนอเรื่องราวอะไร สิ่งที่ควรทำคือ ต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนช่างสังเกตและช่างจดจำ เป็นคนฟังมากกว่าเป็นคนพูด จากนั้นจดจำความคิดและคำพูดเหล่านั้นเอาไว้ เพื่อนำมาต่อยอด สร้างสรรค์เป็นคอนเทนต์เรื่องอื่นๆ ต่อไป
  1. ด้านรูปแบบการนำเสนอ
การนำเสนอคอนเทนต์บนโลกออนไลน์สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องเป็นบทความเสมอไป แต่สามารถนำเสนอได้ทั้งภาพวาด ภาพถ่าย ภาพกราฟิก และคลิปวิดีโอ โดยเทรนด์คอนเทนต์ที่มาแรงที่สุดในปีนี้คือ คลิปวิดีโอ ซึ่งสอดคล้องกับการปรับอัลกอริทึ่มของเฟซบุ๊กที่จะปล่อยให้คลิปวิดีโอมียอดการมองเห็นมากที่สุด และอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้คือ เอนเกจเม้นท์ของเฟซบุ๊กกำลังเปลี่ยนแปลงไป จะเน้นให้เราเห็นข้อความจากกลุ่มเพื่อน ครอบครัวมากขึ้น ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เพจประสบความสำเร็จ ได้แก่
  • ข้อความที่ชวนให้เกิดการแสดงความคิดเห็น เช่น สอบถามความคิดเห็น ให้ผู้อ่านแชร์ประสบการณ์ การเล่นเกม เป็นต้น ถ้าระบบตรวจพบว่ามีการพูดคุย แสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น ระบบจะเห็นว่าเพจนี้เป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จะทำให้ยอดการมองเห็นดำเนินต่อไป ไม่ถูกปรับลดลง
  • ต้องนำเสนอคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยที่สุด 1 โพสต์ต่อวัน เพื่อสร้างการจดจำให้ลูกค้า เนื่องจากพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันคือ “ลืมง่าย” ถ้าเพจของเราขาดความสม่ำเสมอ จะทำให้เพจของเราถูกลืมเลือนไป
  • การเลือกช่วงเวลาในการโพสต์คอนเทนต์ให้เหมาะสมและตรงกับช่วงเวลาที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรากำลังใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น หากเพจของเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ ก็ต้องศึกษาว่าช่วงเวลาใดที่คุณแม่จะมีเวลาว่าง เพื่อเล่นโซเชียลมีเดีย เพื่อเราจะได้เลือกโพสต์ในเวลานั้นๆ
การสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยาก เพียงหาจุดยืนของตัวเองให้ชัด นำเสนอคอนเทนต์ที่ดี มีประโยชน์ และสร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆ ก็สามารถเพิ่มยอดขายสู่หลักล้านได้ไม่ยาก

ติดตามกิจกรรมสัมมนา ที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณได้ที่  SCB Business Center ศูนย์ธุรกิจ SME รูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการทางธุรกิจ https://businesscenter.scb.co.th/th/