สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB เมื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ Divana ครบทุก 5,000 บาท รับฟรี Cosmetic Pulse Exclusive Design จาก Poem และ Signature Tea
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตรเครดิตและเดบิตกับ Divana
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต และบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท เมื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ Divana ผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตครบทุก 5,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับฟรี Cosmetic Pulse Exclusive Design จาก Poem 1 ชุด มูลค่า 7,500 บาท และ Signature Tea 1 แก้ว มูลค่า 180 บาทตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2561
  • สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะการใช้จ่ายชำระค่าผลิตภัณฑ์ Divana ภายในงาน Divana Enchante Par Le Poem ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลร์ล ชั้น 1 ณ ลานกิจกรรม Beacon 3 ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้มีจำนวนจำกัด 2,000 ชุด
  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการให้บริการของร้านค้า จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือ สาเหตุอื่นใดอันเกิดจากสินค้าหรือการให้บริการ
  • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ : @divanathailand และ Facebook : divanathailand