งานแถลงข่าว "รวมพลังตัวจริงหนุน SME - ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม"

ไทยพาณิชย์ ผนึกพันธมิตรใหญ่ระดับประเทศหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย          
จัดโครงการ “
รวมพลังตัวจริงหนุนเอสเอ็มอี – ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม”
เสริมแกร่งธุรกิจโรงแรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
 
          ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าผนึกกำลังสร้างพันธกิจใหญ่ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้สามารถเติบโตเต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน พร้อมรุกในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ นำร่องด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กผ่านโครงการ รวมพลังตัวจริงหนุนเอสเอ็มอี – ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม” กิจกรรมส่งเสริมความรู้ มอบโซลูชั่นครบวงจร พร้อมเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจ ประเดิมการผนึกกำลังด้วย กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กูเกิล ไทยแลนด์ และ SiteMinder เพื่อร่วมกันตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการในยุคปัจจุบันแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มในอุตสาหกรรมโรงแรม พร้อมทั้งยังสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ๆ และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         
          นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ในขณะนี้ จะเป็นการผสมผสานกลยุทธ์การนำเครือข่ายพันธมิตรเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผนวกกับการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Industry Focus) เพื่อสร้างโซลูชั่นครบวงจรให้กับเอสเอ็มอีในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งการผนวกกลยุทธ์ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะยิ่งช่วยให้ธนาคารฯ นำไปสู่การพัฒนาโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์ให้แต่ละธุรกิจที่มีความแตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยวันนี้ธนาคารเปิดตัวโครงการ “รวมพลังตัวจริงหนุนเอสเอ็มอี – ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม” ซึ่งเป็นโครงการที่นำทั้งสองกลยุทธ์ดังกล่าวเข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยธนาคารจะดึงพันธมิตรชั้นนำที่มีจุดแข็งและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ มอบโซลูชั่นครบวงจร และเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของธนาคารทั้ง 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม โดยจะประเดิมโครงการด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการเติบโตสูงเนื่องจากการท่องเที่ยวยังคงเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต โดยเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม และแผนการตลาดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ยังคงเน้นบทบาทของเมืองหลักและเมืองรอง รวมทั้งแคมเปญที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในท้องถิ่น (Go Locals) อย่างต่อเนื่อง รูปแบบโรงแรมที่พักในปัจจุบันและแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวมองหาคงไม่ใช่โรงแรมขนาดใหญ่ภายใต้เชนต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นโรงแรมที่พักที่สามารถสร้างประสบการ์ณที่แตกต่าง และทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ต่างๆ ในแบบที่น่าสนใจและน่าประทับใจ ดังนั้นเราจึงเห็นโรงแรมที่พักขนาดเล็กขนาดกลางเกิดขึ้นมากมายในบ้านเรา และถือเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่กลายเป็นจุดขายที่มีเอกลักษณ์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การให้บริการของ SCB SME เน้นให้บริการกับกลุ่มลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็กในทุกธุรกิจ และครั้งนี้จากภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยว      ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องข้างต้น จึงเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการโรงแรมและผู้สนใจที่จะลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่พักในแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมที่จะให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจเช่นกัน
 
               ด้วยลักษณะเฉพาะด้านของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่เข้าใจปัญหาและมีศักยภาพที่จะร่วมกันช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร กรมการปกครองที่ดูแลในเรื่องใบอนุญาตโรงแรมโดยตรงมาให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆแบบครบถ้วนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี Google Thailand ซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องการตลาดออนไลน์ และ Site Minder  ซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องการบริหารจัดการด้านการขายบนโลกออนไลน์  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) งานนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นงานที่จะได้พบกับ “ตัวจริง” ในธุรกิจโรงแรมอย่างแท้จริง ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจและผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตาม โครงการรวมพลังตัวจริงหนุนเอสเอ็มอี” เป็นโครงการระยะยาวที่จะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เบื้องต้นวางแผนที่จะจัดโครงการจำนวน 84 ครั้งครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายในทุกภูมิภาค
 
               ทั้งนี้  งาน SCB SME “รวมพลังตัวจริงหนุนธุรกิจเอสเอ็มอี -ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม”  ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ในวันที่ 13, 20 และ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องไทยพาณิชย์ 1 ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธิน (ตึกกลาง)