โครงการ “รวมพลังตัวจริงหนุน SME - ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม”
ตอบโจทย์การทำธุรกิจโรงแรมให้รอด!!!
 
SCB SME จัดโครงการ “รวมพลังตัวจริงหนุน SME - ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม”
วันที่ 13, 20, 27 กันยายนนี้ 10.00-16.00 น.
ณ ห้องไทยพาณิชย์ 1 ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธิน (ตึกกลาง)

 
ไฮไลท์ในงาน:
13 ก.ย. พบเทคนิค "ให้ธุรกิจโรงแรมของคุณมีตัวตนในโลกออนไลน์"

- การบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน “เราจะสร้างตัวตนที่มีเอกลักษณ์ให้กับโรงแรมได้อย่างไร?”
​โดยคุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์ ผู้เขียนหนังสือ “โรงแรมเล็ก สร้างแล้ว ทำอย่างไรให้อยู่รอด” “SURVIVAL GUIDE FOR SMALL HOTELS” 
SVP, Sector Head ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- การบรรยาย หัวข้อ “สร้างแบรนด์โรงแรมบนโลกออนไลน์”
โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก Google Thailand
- สอนการใช้งาน Google my business
โดยทีมงาน SME Value Creation Digital

 
20 ก.ย. ชี้ช่องทาง "บริหารจัดการโรงแรม แบบลดต้นทุน ลดความเสี่ยง"

​- การบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน “บริหารการขายและทำการตลาดให้ปัง”
โดยคุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์ ผู้เขียนหนังสือ “โรงแรมเล็ก สร้างแล้ว ทำอย่างไรให้อยู่รอด” “SURVIVAL GUIDE FOR SMALL HOTELS” 
SVP, Sector Head ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

​- การบรรยาย หัวข้อ “บริหารจัดการธุรกิจโรงแรมแบบลดต้นทุน ลดความเสี่ยง” 
โดยคุณอนงค์ชนก คงเทียบ Regional Sales Manager-Asia SiteMinder


27 ก.ย. ปลดล็อคทุกคำถามเกี่ยวกับใบอนุญาตโรงแรม พร้อมเผยทิศทางการตลาดในประเทศไทย

- การบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน “ใบอนุญาตโรงแรม ใบเบิกทางทำการตลาด”
โดยคุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์ ผู้เขียนหนังสือ “โรงแรมเล็ก สร้างแล้ว ทำอย่างไรให้อยู่รอด” “SURVIVAL GUIDE FOR SMALL HOTELS” 
SVP, Sector Head ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- การบรรยาย หัวข้อ “เผยทิศทางการตลาดของการท่องเที่ยวในไทย”
โดยดร. วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนเอเชียใต้และแปซิฟิคใต้ ผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- การบรรยาย หัวข้อ "อัพเดทข้อมูลควรรู้ในการขอใบอนุญาตต่างๆ ในการก่อสร้างโรงแรม"
โดยคุณอนวัช บูรพาชน วิศวะกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคุณชัยรินทร์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 กรมการปกครอง

 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่าน คลิก 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 722 2222