สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB SME ฟรี! ค่าส่งพัสดุสูงสุด 1,200 บาท จาก SHIPPOP
ฟรี! ค่าส่งพัสดุ 1,200 บาท
สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ของ SCB ครบ 2 รายการ อาทิ QR Payment, SCB Easy App, EDC, SCB Easy Cashier, QR Code (บัตรเครดิต), Online Banking, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ SCB Business Center (ทุกศูนย์) โดยจะต้องรับสิทธิ์ ในวันเดียวกันกับที่ลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ลูกค้าเอสเอ็มอีติดต่อรับสิทธิพิเศษดังกล่าวได้ที่ SCB Business Center ปัจจุบัน ทั้ง 5 ศูนย์ ประกอบด้วย สยามสแควร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ สำเพ็ง และตลาดหนองมน สามารถดูแผนที่ได้ที่   https://businesscenter.scb.co.th

ฟรี! ค่าส่งพัสดุ 100 บาท
สำหรับลูกค้าที่ใช้ SCB Easy App และเป็นลูกค้าใหม่ของ SHIPPOP โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่ SCB Easy App
โดยมีขั้นตอนในการรับสิทธิ์ ดังนี้
1. เข้า SCB Easy App
2. เลือกเมนู SME Service (บริการเพื่อธุรกิจ)
3. เลือกเมนู SME Deals (สิทธิพิเศษ SME)
4. เลือกหมวดหมู่ Logistics
5. เลือกโปรโมชันของ SHIPPOP ฟรีค่าส่งพัสดุ 100 บาท และกดรับ Promotion Code

นอกจากนั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ SHIPPOP ได้ที่   https://www.shippop.com/

หมายเหตุ
1.ระยะเวลา Promotion วันนี้ – 31 ธันวาคม  2561 หรือจนกว่าสิทธิ์ดังกล่าวจะหมด
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด