ตารางจัดกิจกรรม SCB BUSINESS CENTER ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
  หัวข้อ สร้างธุรกิจให้โต ขยายฐานลูกค้าให้แน่น
  ด้วยระบบจัดการขายหลายช่องทาง
           ณ SCB BUSINESS CENTER สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 (ฝั่งอิเซตัน)

           ​รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

           สมัครสัมมนา คลิก


 
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
  หัวข้อ FILL IT WITH HAPPYNESS ระบายสุขใส่ถุงผ้า
           ณ SCB BUSINESS CENTER สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3

           ​รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

           สมัครสัมมนา คลิก 
 
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
  หัวข้อ Brand Transformation 
  การทรานส์ฟอร์มแบรนด์และธุรกิจไปสู่ยุคใหม่            
  ณ SCB BUSINESS CENTER สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 (ฝั่งอิเซตัน)

           ​รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

           สมัครสัมมนา คลิก


 
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
  หัวข้อ การจัดการบัญชี วางแผนภาษีในยุคดิจิทัล
  และการขยายธุรกิจในปี 2020
           ณ SCB BUSINESS CENTER สาขา สยามสแควร์ ซอย 1

           ​รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

           สมัครสัมมนา คลิก  
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
  หัวข้อ Trend and Digital Transformation
  สำหรับธุรกิจประเภท Food and Beverage
           ณ SCB BUSINESS CENTER สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3

           ​รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

           สมัครสัมมนา คลิก